شنبه, 9 بهمن 1400
مشروح خبر :: طرح آب‌رسانی تا روستاهای زردشت بافت بررسی شد

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان

طرح آب‌رسانی تا روستاهای زردشت بافت بررسی شد

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان و جمعی از مسئولین، طرح آب‌رسانی تا روستاهای زردشت شهرستان بافت استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، جلسه با شرکت مهندسین مشاور آب نیرو در مورد طرح آب‌رسانی تا روستاهای زردشت شهرستان بافت از توابع استان کرمان برگزار شد.

مهندس فدائی معاون طرح و توسعه و مهندس فرح‌بخش مجری طرح شرکت آب منطقه‌ای کرمان نیز در این جلسه حضور داشتند که نسبت به مسائل مربوطه بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

لازم به ذکر است این جلسه در تهران برگزار شد.

کد خبر: 29108
  تاریخ خبر : 1397/04/11
 کارشناس روابط عمومی
 257