پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: برگزاری جلسه توجیهی اجرای مدیریت توامان آب و برق در شهرستان جیرفت

سخنگو ی شرکت آب منطقه‌ای کرمان عنوان کرد:

برگزاری جلسه توجیهی اجرای مدیریت توامان آب و برق در شهرستان جیرفت

در راستای اجرای شیوه نامه مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق، چاه‌های کشاورزی جلسه توجیهی اجرای این طرح با بهره‌برداران پر مصرف و بد مصرف برگزار گردید.

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، سینا روزبهانی مدیر روابط عمومی و سخنگوی این شرکت گفت: جلسات توجیهی برای اجرای شیوه‌نامه مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی در شهرستان‌های مختلف استان با بهره‌برداران و فرمانداران برنامه‌ریزی شده است.

حمید آذربیگ مدیر منابع آب شهرستان جیرفت در این جلسه توجیهی به مصرف مازاد انرژی چاه‌های کشاورزی توسط بهره‌برداران اشاره کرد و یکی از دلایل کمبود برق کشور در تابستان مصرف انرژی بیش از موارد مندرج در پروانه توسط بهره برداران چاه‌های کشاورزی ذکر کرد.

در این جلسه مدیر منابع آب شهرستان جیرفت توضیحاتی در خصوص ارزش آب از دیدگاه قرآن ارائه نمود و افزود: منابع آب میراثی از گذشتگان نیست، بلکه امانتی از آیندگان نزد ما است که باید ضمن بهره‌برداری بهینه و بهره‌وری صحیح آن را در اختیار آیندگان گذاشت.

آذربیگ در ادامه افزود: محدود شدن مصرف انرژی چاه‌های پرمصرف و بدمصرف و عدم کشت محصولات در تابستان و رعایت الگوی کشت ارائه شده توسط جهاد کشاورزی، تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌ها و نصب کنتور هوشمند کمک بزرگی به بهره‌وری صحیح از منابع آب و جلوگیری از پرداخت آب بها به صورت مضاعف خواهد شد.

مدیر منابع آب شهرستان جیرفت در ادامه تصریح کرد: رعایت خاموشی چاه‌های کشاورزی در تابستان و تفکیک برق خانگی و طرح‌ها از برق چاه‌ها از دیگر موارد موثر در کاهش مصرف منابع آب می‌باشد.

در پایان بهره‌برداران منابع آب، ضمن تشکر از برگزاری جلسه توجیهی پیرامون وضعیت منابع آب و مشکلات ناشی از عدم بهره‌برداری صحیح آب و همچنین مصرف صحیح انرژی، خواستار همکاری و مساعدت سازمان جهاد کشاورزی در پرداخت تسهیلات اجرای طرح‌های آبیاری نوین و همچنین ارائه الگوی کشت شدند.

کد خبر: 73341
  تاریخ خبر : 1403/02/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/02/05
 مهران ملامحمدی
 70