سه‌شنبه, 1 فروردین 1402
مشروح خبر :: عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب نطقه ا یاستان همدان منصوب شد

با حکم معاون آب و آبفا، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب نطقه ا یاستان همدان منصوب شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، با حکم محمد جوان بخت، معاون آب و آبفا، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، داود شاهسوند معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان برای مدت ۳ به عنوان عضو اصلی هئیت مدیره شرکت ابقاء شد. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

کد خبر: 64389
  تاریخ خبر : 1401/11/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/11/08
 سروش
 52