سه‌شنبه, 5 تیر 1403
مشروح خبر :: برگزاری میزخدمت رسیدگی به مشکلات وچالشهای منابع انسانی وزارت نیرو

برگزاری میزخدمت رسیدگی به مشکلات وچالشهای منابع انسانی وزارت نیرو

باحضورمدیران کل منابع انسانی ستادوزارت نیرو وشرکتهای مادرتخصصی میزخدمت رسیدگی به مشکلات وچالشهای منابع انسانی وزارت نیرو درروزهای چهارشنبه وپنج شنبه 16و17آذر درباشگاه ورزشی شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان برگزارشد.

حسین نوازنی مدیرکل منابع انسانی شرکت مدیریت منابع آب ایران باحضوردراین نشست به مشکلات ودغدغه های همکاران شرکت آب منطقه ای پاسخ داد.

کد خبر: 63527
  تاریخ خبر : 1401/09/19
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/09/20
 درگی
 735