یکشنبه, 9 بهمن 1401
مشروح خبر :: راه اندازی سامانه حقوقی شرکت های مدیریت منابع آب

در نشست مدیران حقوقی آب کشور تاکید شد؛

راه اندازی سامانه حقوقی شرکت های مدیریت منابع آب

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: اولین نشست مدیران حقوقی آب کشوردردولت سیزدهم درتاریخ هشتم آذر ماه ۱۴۰۱ درشرکت مدیریت منابع آب ایران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، در این نشست که با دعوت مدیرکل دفترحقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حضور کلیه مدیران حقوقی شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور برگزارشد،جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امورآب، امانی مدیرکل دفتر حقوقی، تباعی مشاورحقوقی وزیرنیرو و الماسوندی معاون تلفیق وامور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران به بیان نقطه نظرات خود ازجمله تعامل بیشتربامراجع قضایی، تقویت دفاترحقوقی شرکت‌ها، و راه انداری سامانه حقوقی پرداختند.

کد خبر: 63456
  تاریخ خبر : 1401/09/14
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/09/14
 روابط عمومی
 48