شنبه, 19 آذر 1401
مشروح خبر :: دستورالعمل بررسی و تصویب مطالعات طرحها با نگاه حوضه های آبریز ابلاغ شد

به دستور وزیر نیرو صورت گرفت:

دستورالعمل بررسی و تصویب مطالعات طرحها با نگاه حوضه های آبریز ابلاغ شد

مدیرکل دفتر توسعه نظام¬های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقآبی گفت: بر اساس ایجاد ساختار جدید بخش آب کشور و تاکید ویژه بر لزوم توجه به مطالعات پیدایش و توجیهی طرح‌ها دستورالعمل بررسی و تصویب مطالعات طرحها با نگاه حوضه های آبریز از سوی وزیر نیرو به شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، جوادحاجیانی بوشهریان افزود: یکی از گام­های موثر در صنعت آب، نظام مند کردن روند انجام مطالعات طرح‌ها با نگاه حوضه­های آبریز بوده که پس از گذشت 15 سال از تدوین سند قبلی و با عنایت به ایجاد ساختار جدید بخش آب کشور و تاکید ویژه بر لزوم توجه به مطالعات پیدایش و توجیهی طرح‌ها و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی، میراث تاریخی، زیست محیطی، "دستورالعمل بررسی و تصویب مطالعات طرحها" با استفاده از تجارب بروز و ارزشمند ارکان ذیمدخل و با تلفیق آیین‌نامه‌های موجود از سوی وزیر نیرو به شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ شد.

وی ادامه داد: با عنایت به محدودیت منابع آب و لزوم توجه ویژه به انجام مطالعات درست و اصولی طرح‌ها ، بر مواردی همچون تاکید ویژه به موضوع آمایش سرزمین و اصول حکمرانی خوب آب، تفکیک وظایف حاکمیتی در تعیین فرآیند و نحوه گردش کار بررسی و تصویب مطالعات طرح‌ها در شرکت­های مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه، جلوگیری از پیدایش طرح های­ فاقد توجیه فنی، اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی، میراث تاریخی، زیست محیطی با تاکید بر لزوم اخذ تاییدیه برای پیدایش یک طرح از معاون آب و آبفا ، نهادینه نمودن نقش حوضه‌های آبریز برای بررسی و تصویب مطالعات طرحها، اصولی شدن فرآیند انجام مطالعات طرح­ها در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، اعمال فرآیند نظام‌نامه جدید تخصیص آب ،عدم تمرکزگرایی و تفویض اختیار بیشتر به استانها برای انجام مطالعات طرحها پس از اخذ تاییدیه پیدایش طرح از شرکت مادرتخصصی، و تبیین جایگاه شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب ‌و ‌فاضلاب کشور و شرکت‌های زیرمجموعه در فرآیند بررسی و تصویب طرح­ها تأکید شده است.

کد خبر: 62233
  تاریخ خبر : 1401/06/24
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/06/27
 مهتاب علی بخشی
 274