شنبه, 29 مرداد 1401
مشروح خبر :: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان منصوب شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، محسن عسکری به عنوان رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان منصوب شد.

 به گزارش خبرگزاری آب ایران ، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با اولویت‌های عمومی و تخصصی ابلاغی، اجرای کلیه وظایف مندرج در اساسنامه شرکت و برنامه ابلاغی مجمع عمومی، هئیت مدیره و تکالیف قانونی مرتبط با بخش آب، بهره‌برداری بهینه از منابع آب موجود به منظور حفظ پایداری و امنیت منابع آبی ، اجرای ماموریت‌های ویژه بخش آب با تأکید بر برنامه‌های سازگاری با کم آبی، طرح‌های حفاظت و بهره‌برداری، مدیریت حوضه‌های آبریز، کیفیت و محیط زیست، استقرار سامانه‌ها و تشکل‌های بهره‌برداری و تقویت مشارکت‌های مردمی، شناسایی و پیشگیری از منازعات و مناقشات آبی در سطوح مختلف، هماهنگی و هم‌افزایی با کلیه عواملی ملی، محلی و منطقه‌ای در چارچوب مدیریت بهم پیوسته حوضه‌های آبریز و هدایت موثر برنامه‌ها و فعالیت‌های مالی، اقتصادی، اداری و منابع انسانی، فناوری و تحول اداری، خدمات رو به مشتری و نظارت و کنترل زیرمجموعه‌ها به منظور حسن اجرای برنامه‌ها و رعایت قوانین و مقررات از جمله موضوعاتی است که در این حکم مورد اشاره قرار گرفته است.

کد خبر: 60889
  تاریخ خبر : 1401/04/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/15
 مهتاب علی بخشی
 285