شنبه, 29 مرداد 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشور به 24.83 میلیارد مترمکعب رسید

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 24.83 میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 286 روز از سال آبی، تا 14 تیرماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود 24.83 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 4 درصد کاهش است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، "فیروز قاسم زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 27.95 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود  در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 27 درصد، 33 درصد، 55 درصد و 62 درصد است.
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای عبور بدون تنش از فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف از سوی مردم عزیز، بسیار کمک کننده خواهد بود.

کد خبر: 60847
  تاریخ خبر : 1401/04/14
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/14
 مهتاب علی بخشی
 117