شنبه, 29 مرداد 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشور به 25.68 میلیارد مترمکعب رسید

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 25.68 میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 276 روز از سال آبی، تا 4 تیرماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود 25.68 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 5 درصد کاهش است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، "فیروز قاسم زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 27.52 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 4درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود  در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 29 درصد، 34 درصد، 56 درصد و 66 درصد است.
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای عبور بدون تنش از فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف از سوی مردم عزیز، بسیار کمک کننده خواهد بود.

کد خبر: 60588
  تاریخ خبر : 1401/04/04
 مهتاب علی بخشی
 188