شنبه, 29 مرداد 1401
مشروح خبر :: صرفه جویی 165 هزار متر مکعبی آب در بهاباد استان یزد

در خرداد ماه سالجاری محقق شد:

صرفه جویی 165 هزار متر مکعبی آب در بهاباد استان یزد

مدیر منابع آب شهرستان های بافق و بهاباد از صرفه جویی 165 هزار متر مکعبی آب در برداشت از آب های زیرزمینی طی اقدمات حفاظتی در شهرستان بهاباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران"مهدی برزگری" گفت:در راستای انجام اقدامات حفاظتی و تعادل بخشی منابع آب و بازدید مستمر گروه های گشت و بازرسی شهرستان بهاباد 2 حلقه چاه غیرمجاز با همکاری دادستانی وعوامل انتظامی پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین از تقلیل منصوبات 3 حلقه چاه دارای اضافه برداشت در این شهرستان خبر داد و گفت: جهت تحقق برنامه عملیاتی سال 1401 اقدامات حفاظتی و بازدید گروه های گشت و بازرسی بصورت مستمر انجام خواهد شد.

کد خبر: 60544
  تاریخ خبر : 1401/03/31
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/31
 روابط عمومی
 78