پنجشنبه, 18 خرداد 1402
مشروح خبر :: اولین نشست هم اندیشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

اولین نشست هم اندیشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

اولین نشست هم‌اندیشی کمیته‌های تخصصی و کمیته فنی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برگزار شد.

به  گزارش  خبرگزاری آب ایران، در این جلسه روسا و دبیران کمیته‌های تخصصی «مهندسی رودخانه و سواحل»، «آبیاری و زهکشی»، «سد و تونل‌های انتقال»، «نیروگاه‌های برقابی»، «مدیریت منابع آب»، «اجتماعی»، «آب»، «فاضلاب»، «اقتصادی»، «محیط‌زیست»، «اقتصادی» و «نظام فنی، اجرایی و بهره برداری حضور داشتند و به همراه اعضای کمیته فنی استانداردهای آب و آبفا و با حضور توتونچی، معاون امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ارتقای بهبود و عملکرد و نیز رفع چالش‌های طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در ابتدای نشست جواد  حاجیانی نماینده مجری طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، ضمن اشاره به تغییر دستگاه اجرایی طرح از وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب ایران، برخی از اقدامات شاخص صورت‌گرفته در سال گذشته از جمله برگزاری 10 وبینار آموزشی تخصصی و تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه نحوه واگذاری خدمات به مشاوران در قالب صورتجلسه ۱۱۰ کمیته فنی با ملاحظه شرایط طرح و تجارب قبلی را تشریح کرد. 

در ادامه جلسه مریم کرمی رئیس گروه استاندارها، ضوابط و معیارهای فنی به ارایه عملکرد طرح در سال ۱۴۰۰، تبیین وضعیت اعتبارات و چالش‌های کلیدی از جمله کمبود منابع اعتباری و مشکلات ناشی از ایجاد تعهد مالی برای طرح در سنوات آتی و همچنین لزوم تعامل بهتر با سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان تایید موافقتنامه طرح و ابلاغ ضوابط پرداخت و پیشنهاداتی نیز درخصوص سیاست‌های طرح در راستای نحوه ادامه کار کمیته‌های تخصصی در سال ۱۴۰۱ و بهبود تعاملات با سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد.

در ادامه، روسای کمیته‌های تخصصی و نیز اعضای کمیته فنی به ارایه پیشنهادات و نقطه‌نظرات و راهکارهای مربوطه برای بهبود عملکرد طرح پرداختند که اهم موارد مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح ذیل می‌باشد.

 افزایش تعاملات با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تامین نیاز واقعی اعتباری طرح، آگاهی از ملاحظات مدنظر سازمان در جریان تصویب موافقتنامه و تسریع در ابلاغ ضوابط و معیارهای فنی ارسالی به سازمان مذکور، تشکیل کارگروه تامین منابع مالی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برای پیگیری تحقق پیشنهادات در راستای تنوع‌بخشی به منابع اعتباری طرح، اولویت‌دهی به موضوع آموزش و ترویج و پیاده‌سازی پیشنهادات مطرح شده در جلسه در قالب کارگروه آموزش و ترویج، بهبود فرایند نیازسنجی متناسب با نیازهای فعلی صنعت آب و تغییرات و تشکیل ساختار جدید بخش آب کشور، اهمیت پایش و ارزیابی ضوابط تهیه شده و پیشنهاد تحلیل اقتصادی سود به هزینه ضوابط شاخص تدوین‌ یافته

در پایان حاجیانی ضمن تشکر از همراهی کمیته‌های تخصصی به عنوان ارکان اصلی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور که 40 سال از شروع به فعالیت آن می‌گذرد بر اجرایی شدن پیشنهادات مطرح شده تاکید نمود.

کد خبر: 59999
  تاریخ خبر : 1401/03/07
 مهتاب علی بخشی
 507