دوشنبه, 6 تیر 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشور به 27.06 میلیارد متر مکعب رسید

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 27.06 میلیارد متر مکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 248 روز از سال آبی، تا 7 خردادماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 27.06میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر6 درصد کاهش است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ،"فیروز قاسم زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 25.74 میلیاردمترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 2 درصد افزایش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده رود  در استان اصفهان ،  سدهای استان تهران ، سدهای استان خوزستان وسدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 30 درصد ، 33 درصد ،57.3 درصد و 74 درصد  می باشد.  با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای عبور بدون تنش از فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف از سوی مردم عزیز، بسیار کمک کننده خواهد بود.

 

 

 

کد خبر: 59998
  تاریخ خبر : 1401/03/07
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/07
 مهتاب علی بخشی
 133