دوشنبه, 6 تیر 1401
مشروح خبر :: احمد قندهاری سر پرست حوضه آبریز دریاچه ارومیه شد

احمد قندهاری سر پرست حوضه آبریز دریاچه ارومیه شد

با حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا احمد قندهاری رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس شرکت مدیریت منابع آب ایران با حفظ سمت به سرپرستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، در حکم محمد جوانبخت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به تدوین نقشه راه مدیریت حوضه  در راستای ایجاد حوضه آبریز سالم و پایدار و تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریت زنجیره آب در این حوضه آبریز تاکید شده است.

 براساس این حکم احمد قندهاری موظف شده است با هماهنگی ، همکاری ، جلب مشارکت همه عوامل در مدیریت منابع آب به تهیه و تدوین آب قابل برنامه ریزی حوضه آبریز ، استقرار نظام حسابداری و حسابرسی آب در سطح حوضه ، تدوین سیاست ها و برنامه های تعادل بخشی منابع  و مصارف ، توسعه منابع آب ، تامین مالی و بودجه فعالیت های مرتبط و مدیریت حریم و بستر رودخانه اقدام کند.

شناخت و ارزیابی مستمر منابع آب به لحاظ کمی و کیفی و مدل سازی منابع و مصارف آب در حوضه آبریز ، تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریت خشکسالی و سیلاب در سطح حوضه آبریز ، تهیه اطلس و بانک اطلاعات منابع آب ، توجه به برنامه های سازگاری با کم آبی استانهای ذینفع در حوضه آبریز، نظارت بر عملکرد اقدامات پیش بینی شده و به روز رسانی برنامه های یاد شده در استان ها از دیگر ماموریت های مدیریت جدید حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

براساس حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تهیه برنامه بهره برداری زمان واقعی حوضه آبریز ، نظارت بر حسن اجرای نظام ها و ضوابط ابلاغی در سطح حوضه آبریز و انجام امور مربوط به کمیسیون/شورای حوضه آبریز و نظارت بر اجرای مصوبات آن از دیگر ماموریت های  احمد قندهاری خواهد بود.

پیش از این  مسعود باقرزاده کریمی ریاست حوضه آبریز دریاچه ارومیه را بر عهده داشت.

کد خبر: 59696
  تاریخ خبر : 1401/02/25
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/02/25
 مهتاب علی بخشی
 410