دوشنبه, 6 تیر 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشور به 27.12 میلیارد مترمکعب رسید

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 27.12 میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 234 روز از سال آبی، تا 24 اردیبهشت‌ماه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 27.12 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، "فیروز قاسم‌زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد : بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 24.39 میلیاردمترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 1 درصد افزایش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: میزان پرشدگی  سدهای استان تهران ، سد زاینده رود  در استان اصفهان ، سدهای استان خوزستان وسدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 31 درصد،59 درصد و 75 درصد می باشد.  با توجه شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای پیش رو ،رعایت الگوی بهینه مصرف در بخشهای مختلف مصرف امری ضروری است.

کد خبر: 59682
  تاریخ خبر : 1401/02/24
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/02/24
 مهتاب علی بخشی
 220