شنبه, 31 اردیبهشت 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشوربه 19.63 میلیارد متر مکعب رسید

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور

ذخایر آب سدهای کشوربه 19.63 میلیارد متر مکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهدبا سپری شدن115 روز از سال آبی ، تا 25 دی ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 19.63 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 27درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، به گفته  مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور  بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ 25 دی ماه  معادل 6.99 میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می­دهد.

فیروز قاسم زاده افزود : . میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی به ترتیب  حدود 13 درصد، 84 درصد و 24 درصد است. در استان­های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 43 درصد  و 18 درصد است.

کد خبر: 57373
  تاریخ خبر : 1400/10/26
 علی بخشی
 176