جمعه, 30 اردیبهشت 1401
مشروح خبر :: سمینار متولیان آموزشی صنعت آب و برق برگزار شد

سمینار متولیان آموزشی صنعت آب و برق برگزار شد

با هدف بررسی سیاست ها و تدوین نقش راه حوزه آموزش وزارت نیرو و با حضور مدیران و کارشناسان در حوزه ستادی و استانی، سمینار برخط متولیان آموزشی صنعت آب و برق برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفتگو با خبرنگار ما، اظهار داشت در این سمینار آموزشی که روز چهارشنبه 3 آذرماه برگزار شد، همکارانی از مرکز آموزش های تخصصی و صلاحیت حرفه ای صنعت آب و برق، گروه آموزش و بهسازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای حضور داشتند.

به گفته ی حسین نوازنی در این سمینار پرسش های حاضرین در زمینه های آموزشی مطرح و پاسخ های لازم توسط معاون آموزشی مرکز آموزش های تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای با مروری بر اهم سیاست ها و نقشه‌ راه حوزه آموزش وزارت نیرو ارائه شد.

نوازنی افزود: در این نشست همچنین رویکردهای مهم در نیاز سنجی های شرکت تابعه با توجه به وضعیت حکمرانی آب در سطح کشور تبیین شد.

به گفته وی بازنگری دوره های آموزشی نظام صلاحیت حرفه ای عملکرد آموزش صنعت در سال گذشته و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت آموزشی از جمله موضوعات دیگری بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر: 56200
  تاریخ خبر : 1400/09/08
 علی بخشی
 195