جمعه, 11 اسفند 1402
مشروح خبر :: کارگاه آموزشی و نمایشگاه عفاف و حجاب در آینه قرآن با حضور بانوان شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد

کارگاه آموزشی و نمایشگاه عفاف و حجاب در آینه قرآن با حضور بانوان شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد

به مناسبت هفته عفاف و حجاب ،کارگاه آموزشی یک روزه با حضور بانوان شرکت آب منطقه ای همدان در محل سالن آبیاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان،در این کارگاه یک روزه، خانم بادامی مدرس حوزه به مسئله عفاف و حجاب در قرآن اشاره کرد وگفت: تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم میگردد.

در پایان این کارگاه آموزشی بسته های فرهنگی در بین بانوان صنعت آب وبرق استان همدان توزیع شد.

کد خبر: 24121
  تاریخ خبر : 1396/04/26
 همایون
 399