یکشنبه, 9 بهمن 1401
مشروح خبر :: چهارمین جلسه کمیته مشترک آب و کشاورزی شهرستان عجب شیر تشکیل شد

چهارمین جلسه کمیته مشترک آب و کشاورزی شهرستان عجب شیر تشکیل شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان عجب شیر از تشکیل چهارمین جلسه کمیته مشترک آب و کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس صفرعلی امیرنیا با اعلام این خبر ، مصوبات جلسه را به شرح زیر تشریح نمود:

  1. مقرر شد مشکلات مربوط به پایاب چاههای کشاورزی (کف شکنی های غیرمجاز انجام گرفته طی سنوات گذشته) برای استفاده از روش های نوین آبیاری که هیچ اقدامی انجام نمی گیرد توسط امور آب از حوزه ستادی کسب تکلیف نماید.
  2. مقرر شد در استعلام میزان آب مصرفی از مدیریت جهاد کشاورزی با رعایت میزان اراضی پایاب چاه و رعایت سقف میزان آب مندرج در پروانه بهره برداری اعلام پاسخ شود.
  3. در خصوص میزان افزایش قدرت موتور یا برق ثانویه چاههای مجاز کشاورزی مقرر شد در اجرای آبیاری نوین زمانی امکان تخصیص برق ثانویه مقدور خواهد بود که اراضی پایاب چاه رعایت شد.
  4. در خصوص موضوع حفر چاههای حاشیه رودخانه مقرر شد متقاضی از طریق مدیریت محترم جهاد کشاورزی معرفی و با رعایت دائمی بودن آب رودخانه و کیفیت مناسب ،تشکیل پرونده و به حوزه ستادی گروه آبهای زیرزمینی ارسال شد.
  5. در خصوص برقدار نمودن چاههای کشاورزی دیزلی مقرر گردید به محض تامین اعتبار شهرستان عجب شیر در اولویت استانی قرار گیرد. 
کد خبر: 11087
  تاریخ خبر : 1395/11/05
 کاربر روابط عمومی
 313