جمعه, 11 اسفند 1402
عناوین خبری
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تاکید کرد؛

فراگیری نظارت حراست‌ها بر تمامی شئونات هر سازمان

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران وظیفه حراست در هر سازمان را بسیار مهم و حساس برشمرد و گفت: مجموعه حراست با هدف مراقبت و صیانت از سازمان تشکیل شده و هر آنچه که به سازمان مربوط شده و تمام مسائلی که در درون آن روی می‌دهد، به نوعی به حراست به عنوان حافظ و ناظر سلامت سازمان مربوط می‌شود که می‌تواند در چارچوب قوانین و مقرارت و موازین از پیش تعیین شده اعمال نظر نماید.

  اخبار ملی بخش آب
  1402/02/25