شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری
مهندس حاج‌رسولی‌ها در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد

انجام 2000 کیلومتر لایروبی رودخانه‌ها معادل ۵ برابر سال‌های گذشته

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تاکنون برای ۵۸ هزار کیلومتر از رودخانه‌های تعیین حد بستر و حریم انجام شده است. محمد حاج‌رسولی‌ها روز شنبه در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: این رقم، ۷۷ درصد اولویت‌های کاری است که ۲۲ هزار کیلومتر آن یعنی ۳۸ درصد آن فقط در همین دولت انجام شده است. وی اظهار داشت: شرایطی که در یکی دو سال اخیر در کشور اتفاق افتاد، بعد از ۱۱ سال خشکسالی پیاپی رخ داد.

  اخبار ملی بخش آب
  1399/04/01