شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

پاسخگویی سرپرست آب منطقه‌ای لرستان به سوالات مردمی

پاسخگویی برخط مهندس داریوش حسن نژاد سرپرست شرکت آب منطقه ای لرستان به سوالات مردمی در مرکز

  اخبار استانی بخش آب
  لرستان
  1399/03/19