شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

"اطلاعیه شماره سه"/ فراخوان دعوت به همکاری در شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای ساختار سازمانی جدید ابلاغی و در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در شناسایی و انتخاب افراد واجد شرایط جهت انتصاب پست‌های سازمانی: 1) معاون امور تلفیق و تنظیم‌گری 2) معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی

  اخبار ملی بخش آب
  1399/12/05

فراخوان دعوت به همکاری در شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای ساختار سازمانی جدید ابلاغی و در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در شناسایی و انتخاب افراد واجد شرایط جهت انتصاب پست‌های سازمانی: 1) مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی 2) مدیرکل دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل 3) مدیرکل دفتر حقوقی از کلیه متقاضیان واجد شرایط از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری می‌نماید.

  اخبار ملی بخش آب
  1399/12/02