شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

بازدید از مرکز رصد ،پایش و مدیریت داده آبی خوزستان (رصدخانه آب)

در روز سه شنبه به تاریخ ۹۸/۷/۲ به منظور آشنایی با الزامات و فراهم سازی زیر ساخت های پیاده سازی و استقرار مرکز رصد ،پایش و داده های آبی در حوزه آب کشور، نشست تخصصی در اولین مرکز در حال بهره برداری در شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان با حضور جمعی از مدیران ارشد آب کشور برگزار گردید .

  اخبار ملی بخش آب
  1398/07/06