سه‌شنبه, 14 آذر 1402
عناوین خبری

انتصاب سرپرست مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه علی اصغر احمدی بعنوان سرپرست مدیریت حقوقی شرکت منصوب گردید. دربخشی از حکم صادره آمده است :

  اخبار استانی بخش آب
  کرمانشاه
  1398/10/23