شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

مدیردفترحفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد

مدیردفترحفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان در برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و در خصوص بحث منابع آب زیرزمینی استان صحبت نمود

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1396/05/24

در جلسه نماینده مردم تویسرکان درمجلس با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان مطرح شد:

پروژه سد مخزنی خرمرود در پنج جبهه کاری در حال اجراست

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1396/05/21
در چهاردهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب اسدآباد مطرح شد:

صرفه جویی بیش از 10 میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی در شهرستان

مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد با بیان اینکه در شهرستان اسدآباد 285 چاه غیرمجاز و فاقد پروانه وجود دارد، گفت: از این تعداد 96 حلقه چاه فاقد پروانه هستند.

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1396/05/19
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

در طول سه سال گذشته تعداد 3 سد در استان افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: توجه ویژه دولت تدبیر و امید به بخش آب سبب شده تا هر سال یک سد در همدان افتتاح شود.

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1396/05/09

در راستای اهداف بیانیه مشترک وزارت نیرو و سازمان جهادکشاورزی انجام شد

برگزاری دومین جلسه مشترک شرکت آب منطقه ای همدان با سازمان جهاد کشاورزی استان

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1396/05/04