شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان مورد تقدیر قرار گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از سوی استاندار مورد تقدیر قرار گرفت

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1396/03/18