شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری
مدیر امور منابع آب سیرجان تأکید کرد

عدم اطلاع کشاورزان از قوانین باعث سوء از آنان می‌شود

مدیر امور منابع آب شهرستان سیرجان گفت: عدم اطلاع از قوانین از مشکلات کشاورزان است و می‌تواند زمینه سوءاستفاده از آنان را فراهم نماید.

  اخبار استانی بخش آب
  کرمان
  1396/12/05

صرفه جویی حدود 398 هزار مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی در ورامین

مدیر امور منابع آب ورامین گفت: با انسداد ده حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی از برداشت سالانه حدود 398 هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین جلوگیری می شود و بدین ترتیب از مصرف این میزان آب صرفه جویی به عمل می آید.

  اخبار استانی بخش آب
  تهران
  1396/12/14