شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

چهارمین جلسه کمیته مشترک آب و کشاورزی شهرستان عجب شیر تشکیل شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان عجب شیر از تشکیل چهارمین جلسه کمیته مشترک آب و کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

  اخبار استانی بخش آب
  آذربایجان شرقی
  1395/11/05