دوشنبه, 15 آذر 1400
مشروح خبر :: برگزاری کارگاه آموزشی داوری قراردادهای آب در شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران

برگزاری کارگاه آموزشی داوری قراردادهای آب در شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران

کارگاه آموزشی داوری قراردادهای آب در ادامه سلسله جلسات مدیران حقوقی صنعت آب و برق کشور، برگزار می شود

به گزارش شبکه خبری آب ایران، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت منابع آب ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری آب ایران اعلام کرد: یکی از اهداف اصلی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران  و شورای امور حقوقی وزارت نیرو، گسترش دانش تخصصی و کاربردی حقوق آب در بین شرکت های زیرمجموعه صنعت آب می باشد. با توجه به اینکه یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضا، قضازدایی و کاهش پرونده های دادگاه ها است، این شرکت برای مشارکت در این موضوع بسیار مهم و به عنوان پیشرو در بین دستگاه های دولتی، قصد دارد مبحث داوری را به عنوان جایگزین مطلوب دعاوی به ویژه در قراردادهای آب مورد پیگیری قرار دهد.

«حسین زمانی» بیان کرد: موضوع داوری، در کشورهای پیشرفته نیز بسیار مورد توجه است و ضمن کاهش هزینه های مترتب بر رسیدگی های قضایی، باعث حفظ بهتر حقوق دولت و بخش خصوصی می گردد. کمااینکه این مهم، مورد تجویز و تأکید قانونگذار و شرع مقدس اسلام نیز می باشد.

وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب ایران در همین راستا و در جهت ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش آب کشور و همسو با سیاست های دولت در جهت بهبود امر سرمایه گذاری، سعی دارد جهت گسترش مفهوم و کاربرد داوری در قراردادهای آب، با برگزاری کارگاه داوری در قراردادهای آب، به این هدف مهم جامه عمل بپوشاند.

 

کد خبر: 55442
  تاریخ خبر : 1400/08/01
 علی بخشی
 210