سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: مجوز جدید برای حفر چاه آب کشاورزی در استان خراسان جنوبی صادر نمی‌شود

مجوز جدید برای حفر چاه آب کشاورزی در استان خراسان جنوبی صادر نمی‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: منابع آب‌های زیرزمینی استان همچنان با کسری مخزن مواجه است که با توجه به این شرایط، مجوز جدید حفر چاه آب کشاورزی صادر نمی‌شود.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،"سعید سروری" با اشاره به خشکسالیهای چندین ساله در استان افزود: در حال میزان برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی بیشتر از میزان ورودی آب به آن می باشد به طوریکه هم اکنون در استان با کسری مخزن 101 میلیون متر مکعبی در سال مواجه هستیم.

 وی گفت: با توجه به اینکه اکثر دشتهای استان ممنوعه و ممنوعه بحرانی می باشند، امکان صدور حفر چاه آب کشاورزی جدید وجود ندارد و به جز شرب و بهداشت که یک ضرورت است فقط برای حفر چاه صنعتی مجوز صادر می‌شود، بنابراین اگر در جایی امکان حفر چاه وجود داشته باشد صاحبان صنایع می‌توانند درخواست خود را برای دریافت مجوز به آب منطقه ای ارائه نماییند تا بررسی لازم در اینخصوص انجام گردد.

وی با اشاره  به اینکه در حال حاضر می بایست مدیریت تقاضا برای آب را حوزه صنعت انجام دهیم ادامه داد: در دشت‌هایی که ذخیره آبخوان‌ها با کسری شدید مواجه باشد درخواست‌های صنعتی برای تامین آب نیز از چاه‌های کشاورزی انجام خواهد شد.

سروری افزود در سال 1399 برای مصرف شرب و بهداشت 6 حلقه و برای صنعت و خدمات 17 حلقه مجوز حفر چاه صادر شده است که این تعداد در سال 1400 برای شرب و بهداشت 4 حلقه و صنعت و خدمات 6 حلقه می باشد. وی تاکید کرد دبی چاه های صنعت و خدمات بسیار پایین و عموماً تا نیم لیتر در ثانیه می باشند.

وی با اشاره به فرآیند سخت و بسیار پرهزینه تأمین و انتقال آب در استان از عموم هم استانیهای عزیز درخواست نمود در مدیریت صحیح مصرف آب بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

کد خبر: 54050
  تاریخ خبر : 1400/05/31
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/05/31
 مدیر روابط عمومی سایت
 171