سه‌شنبه, 31 فروردین 1400
مشروح خبر :: اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای استان در سالجاری 111 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .