سه‌شنبه, 31 فروردین 1400
مشروح خبر :: کاهش قابل توجه بودجه برفی در حوضه آبریز سدها

کاهش قابل توجه بودجه برفی در حوضه آبریز سدها

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از کاهش قابل توجه بودجه برفی در حوضه آبریز سدها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش قابل توجه دما نسبت به وضعیت نرمال ، علاوه بر تغییر نوع ریزش ها از برف به باران و وقوع سیلاب های زمستانی ، باعث تداوم روند کاهشی بودجه برفی در بهمن ماه همانند ماه دی ، در حوضه آبریز سدهای تامین آب استان تهران ، به غیر از حوضه لار گردید.

وی ادامه داد: در حوضه آبریز سد لتیان، ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت  به ترتیب به میزان3.81 و  9.64 سانتی متر کاهش داشته و درهمین راستا حجم آب معادل برف برآورد شده به میزان 36.2  درصد نسبت به سال گذشته  با کاهش روبرو بوده است .

خانیکی با بیان اینکه در حوضه سد امیر کبیر ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت به میزان 5.50  و 13.18 سانتی متر کاهش داشته، تصریح کرد: حجم آب معادل برف  برآورد شده به میزان 39.62 درصد نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت همچنین اضافه کرد: در حوضه سد طالقان ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت به ترتیب به میزان 3.33 و 5.08 سانتی متر کاهش داشته که حجم آب معادل برف برآورد شده به میزان 10.22 درصد نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو است .

خانیکی با تاکید بر اینکه در حوضه سد لار ارتفاع آب معادل معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت به میزان  7.06 و  1.96 سانتی متر افزایش را نشان می دهد، بیان کرد: در همین راستا حجم آب معادل برف  برآورد شده به میزان41.51 درصد  نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ، با عنایت به کاهش قابل توجه حجم آب معادل برف در حوضه آبریز سدها نسبت به متوسط دوره آماری ، ضروری است این موضوع مد نظر متولیان برنامه ریزی منابع آب قرار گیرد.

کد خبر: 50635
  تاریخ خبر : 1399/12/17
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/12/17
 روابط عمومی
 61
  ثبت دیدگاه