شنبه, 4 خرداد 1398
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: حمایت حداکثری مردم و مسولین شهرستان نورآباد در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست

 

 

حمایت حداکثری مردم و مسولین شهرستان نورآباد در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست، مردم و مسولین این شهرستان حمایت خود رادر جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست در دشت نورآباد اعلام کردند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست، مردم و مسولین این شهرستان حمایت خود رادر جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست در دشت نورآباد اعلام کردند.

منبع خبر: http://lsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=459

دیدگاه کاربران