دوشنبه, 29 بهمن 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: بررسی عملکرد ماهیانه حوزه حفاظت و بهره برداری

 

 

بررسی عملکرد ماهیانه حوزه حفاظت و بهره برداری

با حضور مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان، عملکرد حوزه حفاظت و بهره برداری این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه بررسی عملکرد و مسائل و مشکلات ماهیانه حوزه حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران ستادی این معاونت برگزار شد.

در این جلسه مدیران دفاتر مرتبط به برنامه عملیاتی سال جاری، عملکرد و مسائل و مشکلات خود پرداختند که در نهایت ضمن تاکید بر تحقق برنامه عملیاتی، پاسخ گویی به موقع  به مکاتبات و انجام جدی اقدامات حفاظتی منابع آب مورد تاکید قرار گرفت.

منبع خبر: http://krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1655

دیدگاه کاربران