دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزلر گردید

 

 

اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزلر گردید

اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزلر گردید  

به گزارش روابط عمو می شرکت آب منطقه ای ایلام اولین جلسه میز خدمت با حضور اعضاء در دفتر سر پرست شرکت برگزار گردید در این جلسه روند بهترین خدمات رسانی به ارباب رجوع و تسریع در کارهای آنها مورد برسی فرار گرفت در این زمینه جناب آقای مهندس پور احمد سرپرست شرکت آب منطقه ای از اعضا خوا ستند به هر شکل ممکن کار ارباب رجوع را در اسرع وقت انجام گیرد

 

منبع خبر: http://ilrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=678

دیدگاه کاربران