سه‌شنبه, 1 آبان 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم

 

 

رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم

رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم  

به گزارش روابط عمو می شرکت آب منطقه ای ایلام با توجه به اعلام اداره شهر ستان مهران در خصوص رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم در مسیل ها و رود خا نه گاوی به منظور تقویت منا بع آب زیر زمینی د شت مهران به مدت محدود از تمامی شهر وندان  سا کن شهرستان مهران و یا مسا فرین عزیز به این شهر مرزی خواهشمند ا ست نسبت به نز دیک شدن  به این رود خا نه ها به منظور  شنا کردن خود د ا ری و در صورت مشاهد ه افراد خاطی به شماره تماس 08433822712 اداره منا بع آب شهرستان مهران مورد را گزارش نمایند  و همچنین تابلو های شنا کردن در محل نصب می باشد

منبع خبر: http://ilrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=676

دیدگاه کاربران