دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: شناسایی و جمع آوری یکدستگاه حفاری غیر مجاز

 

 

شناسایی و جمع آوری یکدستگاه حفاری غیر مجاز

شناسایی و جمع آوری یکدستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان دهلران  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام و با توجه به گزارشات واصله در تاریخ 97/3/7 یکدستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز که در منطقه حسن قندی شهرستان دهلران مشغول حفاری غیر مجاز بود ، شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی و همکاری صمیمانه نیروی انتظامی منطقه نسبت به جمع آوری آن اقدام گردید .

 

منبع خبر: http://ilrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=675

دیدگاه کاربران