سه‌شنبه, 1 آبان 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: تشکیل جلسه تحول اداری در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

 

 

تشکیل جلسه تحول اداری در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه تحول اداری با حضور مروت قبادی سرپرست شرکت واعضاء جلسه ونماینده سازمان مدیریت استان تشکیل شد.  

جلسه تحول اداری با دستور کار تدوین اهداف سال 1397 واستقرار میز خدمت و پیگیری برنامه های توسعه مدیریت تشکیل و پیرامون موضوع جلسه بحث وتبادل نظر گردید.

منبع خبر: http://kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1787

دیدگاه کاربران