دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: توسعه کشاورزی به روش فعلی اشتباه است

 

در جلسه مدیریت بحران آب شهرستان نرماشیر عنوان شد:

 

توسعه کشاورزی به روش فعلی اشتباه است

در جلسه مدیریت بحران آب شهرستان نرماشیر عنوان شد "باید به گونه ای رفتار و برنامه ریزی شود تا آیندگان با کمبود آب مواجه نشوند و همچنین توسعه کشاورزی به روش فعلی اشتباه است".  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مقارن با پنجم خردادماه سال جاری جلسه با موضوع مدیریت بحران آب با حضور علی فهرجی مدیر امور منابع آب شهرستان نرماشیر و محمد نیکخواه مدیر اداره منابع طبیعی این شهرستان در اداره امور منابع آب برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیر امور منابع آب نرماشیر ضمن خوش آمدگویی سخنانی در رابطه با مسئله بحران آب و سیاست گزاری های مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آب بیان کرد.

همچنین اشاره شد که تغییر الگوی کشت، تقویت زیرساخت های کشاورزی از جمله تسطیح اراضی، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی، اجرای آبیاری های نوین از سیاست های جهاد کشاورزی در زمینه حل مسئله بحران آب در منطقه می باشد.

مدیر اداره منابع طبیعی نرماشیر هم بحران آب را یکی از مهمترین مسائل روز پنداشت و خاطرنشان کرد: در این زمینه مسئولیتی در قبال آیندگان داریم و باید به گونه ای برنامه ریزی شودکه آیندگان با کمبود آب روبه رو نشوند.

و در ادامه اشاره شد که توسعه کشاورزی به روش فعلی اشتباه است .

مدیر اداره منابع طبیعی نرماشیر همچنین در این جلسه در خصوص همکاری گشت و بازرسی منابع طبیعی در شناسایی و رفع تخلفات اعلام آمادگی کرد.

منبع خبر: http://krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1637

دیدگاه کاربران