سه‌شنبه, 1 آبان 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

 

دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام عملیات تهیه، حمل و نصب فنس(تورسیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه 200961107000007 بارگذاری نموده است به صورت الکترونیکی به فروش رساند.  

لذا کلیه شرکتهای واجد صلاحیت (دارا بودن حداقل پایه 5 ابنیه) می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه وطن امروز تاریخ 97/03/08 (نوبت اول) و مورخ 97/03/09 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

منبع خبر: http://qzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=943

دیدگاه کاربران