سه‌شنبه, 1 آبان 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 97/03/02

 

کمیسیون صدور پروانه ها

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 97/03/02

کمیسیون  

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

قنات باغ هرات

خاتم

261/524

با کف شکنی مسیر قنات موافقت بعمل آمد

2

قنات ده محمد

بهاباد

193/520

پرونده اعاده گردید

3

قنات منصوری

تفت

79/515

با حفر پیشکار قنات موافقت بعمل آمد

4

چاه احمدی

مهریز

1511/505

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

5

چاه حاتمی زاده

ابرکوه

124/516

با کف شکنی چاه موافقت دارد

6

چاه یزدانی

خاتم

380/523

با ادامه حفاری چاه موافقت بعمل آمد

7

چاه آشامیدنی شماره 26

اشکذر

249/503

با تغییرمحل چاه موافقت بعمل آمد

8

چاه منابع طبیعی

مهریز

82/513

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

چاه به جای قنات حسین آباد

ابرکوه

685/516

با کف شکنی چاه موافقت بعمل آمد

10

چاه قائم

ابرکوه

381/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

11

چاه به جای قنات سعیدآباد

میبد

136/502

با تغییرمحل چاه موافقت بعمل آمد

12

چاه مولاخانی

خاتم

100/524

با تمدید پروانه حفر چاه دستی در مجاورت چاه دستگاهی موافقت بعمل آمد

13

چاه محمد رضایی

ابرکوه

269/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

14

چاه سعیدی

ابرکوه

979/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

 
منبع خبر: http://yzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1562

دیدگاه کاربران