دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: اولین جلسه کمیته گردشگری،پیرامون منابع و تاسیسات آبی در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

 

اولین جلسه کمیته گردشگری،پیرامون منابع و تاسیسات آبی در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

 

اولین جلسه کمیته گردشگری،پیرامون منابع و تاسیسات آبی در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،اولین کمیته گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی با حضور معاونین ، مدیران و اعضای این کمیته در سالن جلسات شهید مهدی خلیفه این شرکت برگزار شد.  

در ابتدای این جلسه،خانم آشوری معاون برنامه ریزی و رئیس کمیته گردشگری شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به اهمیت بحث گردشگری در عصر حاضر برای جوامع و در آمد زا بودن آن، تاکید کرد:در این خصوص نباید بحث درجه حفاظتی و ایمنی تاسیسات آبی را نادیده گرفت.وی طبقه بندی و احصاء سدهای قابل استفاده را در فعالیت های گردشگری مهم دانست و گفت:باید طبق دستورالعملهای ارسالی این سدها تفکیک و مشخص گردند.در ادامه آشوری با تشریح ملزومات فرآیند بررسی،تایید و تصویب طرحهای گردشگری،پیشنهاداتی را به اعضاء ارایه نمود و مستندات قانونی و ملاحظات بهره برداری را با ارایه فهرست خدمات مطالعات گردشگری،زیست محیطی و کیفی و ... برای حضار تشریح کرد.

در پایان پس از ارایه نظرات و پیشنهادات از سوی حضار،مقرر گردید مشاور، طرح اولیه را آماده نموده تا پس از برگزاری فراخوان ، سرمایه گذار طرح گردشگری مشخص گردد.


 
منبع خبر: http://znrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1218

دیدگاه کاربران