سه‌شنبه, 1 آبان 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: جلسه صیانت و سلامت اداری در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

 

جلسه صیانت و سلامت اداری در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

 

جلسه صیانت و سلامت اداری در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،جلسه سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه با حضور خانم دکتر بیات،کارشناس مدیریت و عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن جلسات شهید شهریاری این شرکت برگزارشد.  

در ابتدای این جلسه،مهندس محمد حسین پور سرپرست گروه بازرسی و مدیریت عملکرد این شرکت ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و حاضرین جلسه، گزارشی از عملکرد شرکت آب منطقه ای زنجان در این حوزه را ارایه داد و در ادامه خانم دکتر بیات،کارشناس مدیریت و عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطالب خود را ارایه نمود.

خانم بیات سخنان خودرا با اشاره به مواد90 تا 92 هیأت های بدوی،شایسته سالاری و دیگر موارد  مرتبط با شناسائی گلوگاههای فساد شروع کرد و اظهارداشت:احصاء گلوگاههای فساد،ارایه راهکارها،استانداردسازی و داشتن ادبیات مشترک در این موضوع ،جزء الزامات ارزیابی می باشند.

  وی تدابیری را با عناوین،شفاف سازی،کوتاه کردن فرآیند،شایسته سالاری،الکترونیکی کردن خدمات و اطلاع رسانی را بعنوان راهکارهای مهم و پیشگیرانه در شناسائی گلوگاههای فساد به  شرکت کنندگان جلسه پیشنهاد نمود و گفت:بهترین راهکار این است که این تدابیر بصورت درصدی و کیفی محاسبه گردد.

منبع خبر: http://znrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1217

دیدگاه کاربران