سه‌شنبه, 1 آبان 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

 

 

جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک با حضور سرپرست شرکت و اعضاء جلسه تشکیل شد.  

جلسه برنامه عملیاتی سال 1397 با توجه به زیر ساخت ها و نیازهای شرکت تشریح گردید وهمچنین جلسه با تاکید بر استفاده از ظرفیت های ممکن در جهت توسعه و خدمت رسانی بهتر و مطلوبتر ادامه یافت.

منبع خبر: http://kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1782

دیدگاه کاربران