چهارشنبه, 3 بهمن 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: مدیران جدید حقوقی، دفتر برنامه ریزی و مجری طرح علاج بخشی سد فریم معرفی شدند.

 

 

مدیران جدید حقوقی، دفتر برنامه ریزی و مجری طرح علاج بخشی سد فریم معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران طی ابلاغ جداگانه، مدیران جدید حقوقی، دفتر برنامه ریزی و مجری طرح علاج بخشی سد فریم را معرفی کردند.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران طی ابلاغ جداگانه آقایان:

  • علی ناجی را به عنوان سرپرست دفتر حقوقی
  • سید مهدی عمادی را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
  • و مهدی نثیر را به عنوان مجری طرح علاج بخشی سد فریم

معرفی نمود. در این احکام ضمن تأکید بر انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط و مقررات برای هریک از نامبردگان آرزوی توفیق گردید.

منبع خبر: http://mzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1620

دیدگاه کاربران