چهارشنبه, 3 بهمن 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: واگذاری پروژه ایستگاه پمپاژکلکله ومحمود آباد به بخش خصوصی

 

 

واگذاری پروژه ایستگاه پمپاژکلکله ومحمود آباد به بخش خصوصی

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان از واگذاری پروژه ایستگاه پمپاژکلکله ومحمود آباد ازنا به بخش خصوصی شرکت مهندسی ساترآپ قطره خبر داد .  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ، رضامیرزایی اظهار داشت : تحویل پروژه ایستگاه پمپاژ کلکله و محمودآباد با حضورمقامات استان و شهرستان ازنا ، مهندسین مشاور جاماب و سرمایه گذار در عملیات اجرایی آن آغاز گردید .

رضا میرزایی افزود : پروژه کلکله و محمود آباد هدف از اجرای این پروژه را تامین آب به میزان 350 لیتر در ثانیه برای مقدار 600هکتار اراضی دیم روستای کلکله ومحمود آباد می باشد .

رضا میرزایی اضافه کرد  : برای تکمیل این پروژه معادل 850 میلیون تومان و مدت زمان اجرای این پروژه شش ماه و دوره بهره برداری 24 ماه تعیین گردیده است  .

داریوش حسن نژاد مدیر پروژه کلکله و محمود آباد یادآور شد : عملیات اجرایی آن پروژه در قالب ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل شرایط واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیر دولتی و مصوبه مورخ 10/9/92کارگروه طرحهای استانی ،قرارداد مشارکت احداث پروژه مذکور بصورت ساخت ،بهره برداری و انتقال ( BOT ) ودومین قرارداد اجرایی است که در شرکت آب منطقه ای لرستان به این روش واگذار می گردد.

منبع خبر: http://lsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=450

دیدگاه کاربران