دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: کسب رتبه برتر دربخش پاسخگویی مردمی

 

 

کسب رتبه برتر دربخش پاسخگویی مردمی

شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان در بین 32 شرکت آب منطقه ای سطح کشور در موضوع پاسخگوئی به موقع به شکایات مردمی از طریق سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات شرکت مدیریت منابع آب ایران برتراعلام شدو لوح تقدیری به مهندس محمداسلامی رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت توسط مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب به پاس تلاش و عملکرد مطلوب شرکت دراین بخش اهداشد.  

......

منبع خبر: http://sbrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=252

دیدگاه کاربران