دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: استقبال از برندگان مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان صنعت آب و برق استان در مرحله کشوری به روایت تصویر

 

 

استقبال از برندگان مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان صنعت آب و برق استان در مرحله کشوری به روایت تصویر

...  

منبع خبر: http://yzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1439

دیدگاه کاربران