دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: مدیردفترحفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد

 

 

مدیردفترحفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد

مدیردفترحفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان در برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و در خصوص بحث منابع آب زیرزمینی استان صحبت نمود  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس داوود شاهسوند مدیردفترحفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان در برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و در خصوص بحث منابع آب زیرزمینی استان صحبت نمود.

وی گفت: میزان بارش استان در سالهای گذشته دچار کاهش شده است به طوریکه در سالجاری نسبت به سال گذشته به میزان حدود 13 درصد کاهش را نشان می دهد.

شاهسوند افزود: در سالهای گذشته شاهد افت شدید منابع آب زیر زمینی بودیم که پس از آغاز به کار دولت تدبیر وامید و با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در برخی از مناطق شاهد ثابت ماندن سطح آب دشت هستیم.

  مدیردفترحفاظت و بهره برداری تاکید کرد: از جمله اولویت های این طرح پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند آب وبرق و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز است.

شاهسوند در پایان این برنامه ضمن تشکر از همراهی کشاورزان در به نتیجه رسیدن طرح احیاء وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از آنان خواست که مصرف بهینه را همچنان در دستور کار خود قرار دهند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: http://hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1101

دیدگاه کاربران